Ένα ακόμα έργο της Lime Technology στον τομέα της εκπαίδευσης

Με την πλατφόρμα MOOCS του http://www.coursity.gr  που δημιουργήθηκε από τη Lime Technology για το Coursity.gr μπορείτε να παρακολουθήσετε εξ αποστάσεως σεμινάρια με βιντεοδιαλέξεις και διαδραστικό υλικό λαμβάνοντας Πιστοποιητικό από ελληνικά Πανεπιστήμια.