Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II ». Η πρόσκληση αφορά : Την  ενίσχυση των ΜΜΕ για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων, πληρωμών κ.α. έχοντας σαν στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους. Σε ποιους απευθύνεται…

Lime part of the ARISE Venture Program: First selection of projects and Bootcamps in Slovenia and Greece

Lime is proudly part of the ARISE Venture Program of EIT Digital with the project Scoop: A loyalty rewarding mechanism based on social media for local food and beverage businesses. Read More: https://www.eitdigital.eu/about-us/arise-europe/arise-venture-program-first-selection-of-projects-and-bootcamps-in-slovenia-and-greece/

Open job position

Lime Technology is looking for enthusiastic Mobile/Web programmers and sales experts to join the team. Lime Technology emphasizes in providing intelligent technical solutions and consulting services to businesses, organizations and government in order to allow the efficient and effective access and communication with various heterogeneous information and services, anytime and anywhere. The company has undertaken a…