Σύστημα Ποιότητας και ελέγχου ασθενειών για τη μελισσοκομία

Το σύστημα BeeQ παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση παρακολούθησης και ελέγχου της μελισσοκομικής κυψέλης χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος.
Στα πλαίσια του έργου BeeQ θα δημιουργηθεί μια νέα αυτοματοποιημένη κυψέλη η οποία αποστέλλει ειδοποιήσεις, κατόπιν σημαντικής αλλαγής στο περιβάλλον και τις συνθήκες της κυψέλης. Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος BeeQ είναι οι εξής:
Παρακολούθηση της ποιότητας των συνθετικών κυψελών.
Παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών εντός και εκτός των συνθηκών με αισθητήρες (connected sensors).
Παρακολούθηση του πληθυσμού με χρήση δυνατοτήτων έντασης βόμβου.
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά τη μετάδοση των δεδομένων της κυψέλης με χρήση του δικτύου LoRaWAN.


More Details