Ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων σε ασθενείς με σύνδρομο υπνικής άπνοιας καθώς και ανάπτυξη υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης του συνδρόμου

Το Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών Ύπνου (ΣΑΥΥ) είναι μια χρόνια διαταραχή που οδηγεί σε αυξημένη υπνηλία, που σχετίζεται με πρόκληση ατυχημάτων, ενώ έχει συσχετισθεί και με την ανάπτυξη καρδιαγγειακών και μεταβολικών διαταραχών καθώς και κατάθλιψη. Η εξέταση αναφοράς είναι η πολυυπνογραφία και η θεραπεία εκλογής είναι η εφαρμογή συσκευής πίεσης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ήπιας εμφάνισης του συνδρόμου ακολουθείται συντηρητική αγωγή. Το έργο EuSleep αναμένεται να οδηγήσει σε αξιολόγηση αδιάγνωστων ατόμων με προσυμπτωματικό έλεγχο στο γενικό πληθυσμό και στην ανάπτυξη αλγόριθμου με χρήση βιοσημάτων για διαγνωστικό σκοπό. Επιπλέον, στοχεύει στην καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών με τη θεραπεία μέσω παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μέσω της παροχής υπηρεσιών αντιμετώπισης του ΣΑΥΥ από απόσταση.


More Details